Mega Mewtwo Y and Mega Blaziken Pokemon Center Plush Doll

¥ 2,100 (Now Available)